Betingelser ved indspilning hos Songbird
Bestil tid MENU

Betingelser ved indspilning hos Songbird

Disse handelsbetingelser gælder for køb foretaget af kunder på songbird.dk, som ejer og drives af BAY Medier IVS, CVR. 36917288, Karupvej 2C, 8000 Aarhus C. Vi anbefaler, at du læser betingelserne grundigt igennem inden du foretager booking på Songbird.dk.

Om Songbird

Songbird giver mulighed for at indspille sange efter eget valg, i et af vores tilknyttede studier i Danmark. På www.songbird.dk kan du således booke lydevents (herefter benævnt ”arrangementet”), hvor du som kunde har mulighed for at indspille sange i et professionelt lydstudie. Herudover tilbyder Songbird en række tillægsydelser i form af CD med indspilningen mv.

Betaling

Alle bookinger foretaget på www.songbird.dk betales af erhvervskunder med faktura ELLER Dankort/Visa/Mastercard. Alle bookinger foretaget på www.songbird.dk betales af privatkunder med Mobilepay eller kontanter direkte til det lokale lydstudie.

Alle priser er opgivet i danske kroner og er eksklusiv moms og kortgebyrer, medmindre andet er oplyst.

Dine kortoplysninger gemmes i 7 dage efter arrangementet er gennemført, så du har mulighed for at købe efterfølgende tillægsydelser. Vi trækker aldrig et større beløb på dit kort end du har godkendt.

Booking af arrangement

Du registrerer din booking og dine data i bestillingsformularen. Når din bestilling er gennemført, modtager du en kvittering pr. e-mail. På din kvittering finder du et ordrenummer, som er det nummer, din booking er registreret under.

Ved bookning af et arrangement vil du modtage en bekræftelse på arrangementet samtidigt med din bestilling. I særlige tilfælde kan vi dog først bekræfte arrangementet efterfølgende, dog altid indenfor 96 timer. Bookingen er bindende for dig når du har afgivet bookingen. Bookingen er først bindende for Songbird når du modtager bekræftelse.

Betaling for arrangementet trækkes indenfor en time efter, at arrangementet er blevet afholdt.

Køb af tillægsydelser

Vi tilbyder en række tillægsydelser, som du kan købe i forbindelse med arrangementet. Ved bestilling af tillægsydelser modtager du en bekræftelse, som du skal acceptere. Prisen for tillægsydelser trækkes på dit kort når ifm. den samlede betaling efter indspilningen. Hvor der er tale om fysiske varer trækker vi dog ikke beløbet forinden varen er afsendt. Ved forsendelse af cd til en fysisk adresse, skal vi ved fejl eller mangler - f.eks. hvis cd'en ikke virker - høre fra dig senest 4 uger efter modtagelsen såfrem du ønsker en ny cd fremsendt.

Fornyelse eller sletning af kortnummer

Hvis du mister dit kort eller skifter bank, skal du kontakte os. Herefter sender vi dig et link, hvor du kan slette eller opdatere dine kortoplysninger.

Fortrydelsesret / afbestilling

Aflyser du arrangementet mindre end 72 timer før arrangementets start, betaler du den fulde pris.

I henhold til "Lov om forbrugeraftaler § 18 stk. 2, nr. 12 er køb af arrangementet ikke omfattet af fortrydelsesretten. Der er således ikke fortrydelsesret på allerede bestilte arrangementer.

Aflysning, refundering, erstatning mv.

Såfremt arrangementet må aflyses grundet Songbirds forhold, refunderes det fulde beløb.

Såfremt arrangementet må aflyses grundet dine forhold, refunderes beløbet ikke. Songbird forbeholder sig ret til at aflyse arrangementet på dine vegne, såfremt Songbird vurderer, at du (herunder dit selskab) er ude af stand til at gennemføre arrangementet efter hensigten.

Reklamation

Hvis du har haft en uheldig oplevelse ved et arrangement hører vi gerne fra dig på kundeservice@songbird.dk

Andet

Du er som booker ansvarlig for de personer du medtager til arrangementet.

Du (herunder dit selskab) skal til stadighed følge Songbirds retningslinjer og anvisninger til selve arrangementet i relation til mødetidspunkter, adfærd mv. Manglende efterlevelse af Songbirds henstillinger kan medføre bortvisning fra arrangementet for hele selskabet.

Bortvisning/udelukkelse som følge af selskabets forhold, berettiger ikke til nogen form for erstatning eller refundering.

Sikkerhed & personoplysninger

Informationer der indsamles på songbird.dk, videresælges ikke. Informationerne anvendes alene internt mellem Songbird og vores samarbejdspartnere i forbindelse med koordinering af arrangementet og i vores kontakt til dig.

Songbird anvender en autoriseret betalingsservice, som opfylder alle krav om sikkerhed, kryptering og kontrol. Songbird er således på intet tidspunkt i besiddelse af dine kreditkort-informationer, idet selve transaktionen håndteres af den autoriserede betalingsservice.

Alle kortoplysninger overføres krypteret mellem din browser, vores betalingsservice og kortudsteder efter SSL-standarden, hvilket bekræftes ved at der er et "hængelås" ikon i din browser.

Værneting og lovvalg

Enhver tvist eller uoverensstemmelse af hvilken som helst art som opstår eller finder sted mellem parterne som følge af nærværende aftale eller i anledning af et arrangement, skal først forsøges løst i mindelighed.

Såfremt tvisten ikke kan løses ved forlig, er hver af parterne berettiget til at indbringe sagen for de civile domstole.

Forbehold

Songbird tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser.

Sidst opdateret: Februar 2017